Met zorg

Een inclusief programma waar je je goed bij voelt!

Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn van mensen. Wat ons betreft kan iedereen actief meedoen met cultuur. Daarom speelt Cultuurkust een actieve rol om cultuurparticipatie door (kwetsbare) inwoners in de regio te stimuleren en verbeteren. Maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid en (mentale) gezondheid kunnen door de inzet van kunst en cultuur op een creatieve, vernieuwende manier worden bekeken.

Cultuurkust legt de verbinding met gemeenten, collega-instellingen, welzijnsinstellingen, zorgpartners, bedrijven en organisaties. Samen worden projecten opgezet die het sociaal en het cultureel domein overstijgen. Daar worden we allemaal beter van!

Aanbod: