Privacybeleid

Privacyverklaring

Update geldig per 1 mei 2022

Wie zich bij ons inschrijft voor een cursus, les of workshop, zal zijn of haar persoonlijke gegevens moeten achterlaten. Dit geldt ook voor iedereen die bij ons een ruimte huurt, komt werken, kaartjes komt kopen of iedereen die onze nieuwsbrief wil ontvangen.

Cultuurkust respecteert de privacy van zowel gebruikers van haar website, haar gasten, personeel en andere relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van je privacy bij het verwerken van je persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.

Je moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. We vertellen daarom graag waarvoor we deze gegevens nodig hebben en wat we verder met je gegevens doen. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Vanaf 25 mei 2018 de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met ons privacybeleid geven wij zo goed mogelijk invulling aan deze wettelijke kaders.

Cookies

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies worden niet gebruikt om persoonsgegevens te verwerken.

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Cultuurkust verwerkt de onderstaande persoonsgegevens:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
Online activiteiten kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cultuurkust.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

Cultuurkust verwerkt de persoonsgegevens van cursisten, personeel, geïnteresseerden, deelnemers aan projecten en workshops, bezoekers van voorstellingen of festivals, ZZP-ers waarmee wij samenwerken, contactpersonen bij scholen of andere instellingen, ouders (lesgeldplichtigen) in het geval van minderjarige cursisten en huurders.

Stichting Cultuurkust verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om onze dienst uit te voeren. Wij maken van de verzamelde gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

We bewaren deze informatie zo lang als nodig is (voor het volgen van een cursus bijvoorbeeld), en daarna tot 3 jaar (zakelijke relaties 5 jaar) na je laatste contact met ons. Drie jaar na je laatste contact met ons worden je gegevens geanonimiseerd in onze systemen.

Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan of omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te komen. Wij verwerken deze op cultuurkust.nl via de onderstaande functionaliteiten:

 • Inschrijfformulier
  Wanneer je het inschrijfformulier invult dan is het van algemeen belang dat wij je persoonsgegevens verwerken. Zo kunnen wij je inschrijving verwerken en je hiervan op de hoogte stellen.
 • Contactformulier
  Wanneer je het contactformulier invult met een vraag of opmerking dan is het van algemeen belang dat wij je persoonsgegevens verwerken, zodat we het antwoord op je vraag/opmerkingen kunnen terugkoppelen.
 • Nieuwsbrief
  Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, inspiratie, tips en informatie over Cultuurkust en haar aanbod. Deze aanmeldingen kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink.
 • Servicemails
  Als je ingeschreven bij ons staat voor een cursus, ontvang je van ons servicemails. Dit betekent dat je een aantal dagen voor de start van je cursus informatie over de cursus ontvangt, en het kan zijn dat je na het afronden van de cursus een bedankmail van ons krijgt. Deze e-mails sturen wij vanuit dienstverlening. Als je deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt je op ieder moment voor deze e-mails afmelden via info@cultuurkust.nl.
Foto’s en ander beeldmateriaal

Wij maken soms van o.a. cursussen of festivals foto’s, filmopnames of ander beeldmateriaal. Hierbij kun je mogelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Wij gebruiken dit beeldmateriaal alleen voor informatieve en publicitaire doeleinden. Het is meestal niet mogelijk om je toestemming voor de publicatie te vragen. Als je bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te worden gebracht, kun je dat voorafgaand aan de cursus of aan de fotograaf aangeven. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met je privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Cultuurkust verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

INTK
Het bedrijf INTK analyseert voor ons maandelijks het websitegedrag van onze bezoekers. Zij gebruiken hiervoor de gegevens van Google Analytics. INTK anonimiseert deze gegevens, zodat niet te achterhalen is welke personen bedoeld worden in de analyse.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen en het recht om niet onderworpen te worden aan automatische individuele besluitvorming (profiling). Cultuurkust doet niet aan profiling. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Cultuurkust. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek indienen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cultuurkust.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligingsmaatregelen

Stichting Cultuurkust neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cultuurkust maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@cultuurkust.nl.

Wijzigingen en klachten

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Cultuurkust. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Klacht indienen
Stichting Cultuurkust wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: Meer informatie.

Voor vragen over het privacybeleid van Cultuurkust en in verband met de verwerking door Cultuurkust van je gegevens, kun je contact met ons opnemen:
Stichting Cultuurkust
Klooster 4
3841 EN Harderwijk
T: 0341 721 021
M: info@cultuurkust.nl

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief