CMK voor scholen

Op deze pagina vind je meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit voor scholen die deelnemen aan CMK3.

Voortgang
Als deelnemende school kun je de voortgang van het traject bespreken met jouw coach.
De coach komt tenminste één keer per jaar bij jullie langs op school. Andere gesprekken vinden telefonisch of via Teams plaats.  

Coaches
Iris Luytjes – iris.luytjes@cultuurkust.nl (coördinator CMK)
Willeke Klein – willeke.klein@cultuurkust.nl
Laura van den Boogert – laura.vandenboogert@cultuurkust.nl
Rachelle van der Bij – rachelle.vanderbij@cultuurkust.nl
Nathalie Petersen – nathalie.petersen@cultuurkust.nl  

Besteding en voorwaarden
Als deelnemende school is er €450,- + €7,- per leerling per jaar te besteden voor het behalen van de doelen in je projectplan. Aan de besteding van deze gelden zit een aantal voorwaarden gekoppeld. Daarnaast betaalt de school in de meeste gevallen ook een eigen bijdrage bij het afnemen van activiteiten.  

  1. Elke activiteit die wordt afgenomen dient bij te dragen aan één van de doelen in je CMK-projectplan.  
  2. De CMK-gelden kunnen niet worden gebruikt voor uitjes, museumbezoeken, workshops of vervoer. 
  3. Bij besteding aan materiaalkosten of licenties kan er voor maximaal 10% van het jaarbudget een declaratieformulier worden ingediend bij de coach van de school. 
  4. De school kan na overleg met Cultuurkust een samenwerking aangaan met een andere aanbieder voor voorbeeldlessen of een training. De kosten kunnen worden gedeclareerd.  
  5. Bij afname van activiteiten via Cultuurkust dienen de lessen per discipline zoveel mogelijk geclusterd te worden. Daarbij geldt een minimum van drie klassen per discipline.  
  6. De afname van inspiratielessen is minimaal twee lessen per klas. Dit geeft de vakdocent de tijd om een procesgerichte aanpak te integreren, waar genoeg inspiratie voor de leerkracht in verwerkt zit.  
  7. De afname van co-teaching is minimaal drie lessen per klas. Dit is opgebouwd vanuit een systeem waarbij er een afwisseling is tussen vakdocent – groepsleerkracht – vakdocent. Na elke les is er ruimte voor 20 minuten nagesprek tussen leerkracht en vakdocent.  
  8. De eigen bijdrage voor de school geldt per lesreeks, ongeacht het aantal lessen. 
  9. Alle activiteiten vanuit Cultuurkust dienen aangevraagd te worden via Planned Culture. Aanvragen via de mail worden niet in behandeling genomen. Wil je weten of jouw bestedingsplan aan de voorwaarden voldoet? Bespreek dit dan met je coach.
Activiteitenaanbod Cultuurkust  
Programma CMK3  Kosten CMK  Eigen bijdrage school 
Visie  
Inspiratiesessie visie 
< 30 medewerkers   €350,00   €10,00 per medewerker 
> 30 medewerkers   €600,00   €10,00 per medewerker 
Deskundigheid 
ICC-cursus  € –  €187,50 per ICC’er
Opfriscursus ICC  € –   €135,00 per ICC’er
 
Programma 
Teamtraining op maat (voor 2 uur)   €350,00  €10,00 per medewerker 
Inspiratielessen (minimaal 2 lessen per klas)
30 minuten per klas, vanaf 2 lessen €75,00 €4,00 per leerling 
45 minuten per klas, vanaf 2 lessen €112,50   €4,00 per leerling 
60 minuten per klas, vanaf 2 lessen €150,00   €4,00 per leerling 
Co-teaching. Na elke les 20 minuten nabespreken (minimaal 3 lessen per klas)
30 minuten per klas, vanaf 3 lessen €186,75 €4,50 per leerling
45 minuten per klas, vanaf 3 lessen €240,75   €4,50 per leerling
60 minuten per klas, vanaf 3 lessen €299,25 €4,50 per leerling
Ontwerpen van lessen op maat
Vakdocenten schrijven een les naar wens van de school. Lesplan ter naslagwerk voor de school.
Prijs per les €75,00 € – 
Maatwerk
Andere activiteiten of samenwerkingen met experts vanuit Cultuurkust na overleg met de CMK-coach.
Prijs per uur €75,00 € –
Samenwerking  In overleg met Cultuurkust
Declaratieformulier
Materiaalkosten  Maximaal 10% van het jaarbudget.
Declaratieformulier
Bijlagen:
Handige links :  

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief